Αδύναμος στα αγγλικά. Παραδείγματα μετάφρασης «Αδύναμος», στο πλαίσιο του:


δίαιτα της ομάδας β κανόνες για να χάσετε βάρος γρήγορα

EurLex-2 You are weak, old man. I will be quite frank in saying that I say to you quite openly that I do not understand people who on the one hand criticise 'Brussels' - and sometimes that is just as justified as it is to criticise national politics - but at the same time reject the Constitutional Treaty, which is the very instrument we need to help eradicate and rectify the perceived deficiencies.

απώλεια υγιούς σωματικού λίπους bodybuilding δίαιτα απώλειας βάρους

The selection committee must be in a position to base its decisions on its appraisal of the quality of the projects, as it is possible, with the quantified criteria, to quickly identify the strengths and weaknesses of each project and to discuss them in the steering committee.

However, should the impossibility be temporary, the applicant shall be required to give the fingerprints at the following application. EurLex-2 Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ αδύναμο επιχείρημα.

This is, in my opinion, a very weak argument. WikiMatrix Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουμε αποτύχει είναι η αδυναμία του Συμβουλίου να υιοθετήσει κοινή θέση ως προς την οδηγία για τις συντάξεις, η οποία είναι ουσιώδης, αδύναμος στα αγγλικά μόνο για την ασφαλή συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων αλλά και για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

αγγλική μετάφραση του όρου «αδύναμος»

Another area where we have failed is the failure in Council to adopt a common position on the pensions directive which is essential, not just for a secure retirement for an elderly population, but also for labour market mobility. I married a weak man, Matilda.

υγιεινή διατροφή για απώλεια βάρους μειώθηκαν οι απόψεις

Ariana Αδύναμος στα αγγλικά Airlines demonstrated a lack of ability to address these safety deficiencies. EurLex-2 Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 συναλλαγές που διενεργήθηκαν αφού ο οφειλέτης περιήλθε σε αδυναμία να εξοφλεί τα χρέη του όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμα.

Member States may exclude from the application of paragraph 1 transactions that are carried out after the debtor has become unable to pay its debts as they fall due.

ναύλων γυμνιστών χάπια αδυνατίσματος ήταν μια αποδυνάμωση