Αυξημένη λειτουργική αντίσταση. Τι είναι η εξέταση ινσουλίνης;


Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης. Διαφεύγει εύκολα της διάγνωσης, παρά το γεγονός ότι μπορεί να θεραπευτεί εύκολα και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της γνωσιακής έκπτωσης και την πρόληψη ενός εγκεφαλικού επεισοδίου στα ηλικιωμένα άτομα. Μετρώντας μόνον τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 δεν αρκεί για τη διάγνωση της επάρκειας ή της έλλειψής της. Γιαυτό είναι απαραίτητο να μετρώνται τα επίπεδα της ολοτρανσκοβαλαμίνης ή των λειτουργικών βιοδεικτών επάρκειας της βιταμίνης Β12, όπως το μεθυλμαλονικό οξύ και η ολική ομοκυστείνη του πλάσματος [1].

Βιταμίνη Β είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος και τη διατήρηση της υγείας. Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη διότι συμμετέχει στην ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη σύνθεση του DNA και την παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια.

αυξημένη λειτουργική αντίσταση

Αυξημένη λειτουργική αντίσταση ή έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να προκληθεί, όταν δεν προσλαμβάνεται επαρκής βιταμίνη μέσω των τροφίμων κυρίως κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά ή όταν ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να την χρησιμοποιήσει ορθά.

Συνήθως, η ανεπάρκεια ή η έλλειψη της βιταμίνης Β μπορεί να ανιχνευθεί εργαστηριακά, μετρώντας τα επίπεδά της στο αίμα. Στα άτομα που βρίσκονται φυσιολογικές τιμές βιταμίνης Β12, αλλά επιδεικνύουν συμπτώματα και σημεία έλλειψης βιταμίνης Β12 γίνονται επιπρόσθετες εργαστηριακές εξετάσεις, μετρώντας τα επίπεδα του μεθυλμαλονικού οξέος και της ομοκυστείνης.

Τι είναι το μεθυλμαλονικό οξύ Κλινικά, η έλλειψη βιταμίνης Β12 οδηγεί σε νευρολογική διαταραχή και μεγαλοβλαστική αναιμία και αν δεν αντιμετωπιστεί θεραπευτικάμπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της ζωής.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν τώρα επιβεβαιώσει ότι οιτιμές της βιταμίνης Β12 στον ορό έχουν έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία αν χρησιμοποιηθούν ως ο μοναδικός διαγνωστικός βιοδείκτης. Τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης Β12 στον ορό δεν αντιπροσωπεύουν πάντοτε την έλλειψή της, ενώ μια σοβαρή λειτουργική έλλειψη βιταμίνης Β12 έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να υπάρχει, ενώ τέχουν βρεθεί φυσιολογικά ή ακόμη και υψηλά τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 του ορού [2].

Το μεθυλμαλονικό οξύ είναι μια χημική ένωση που αντιδρά με τη βιταμίνη Β και παράγεται το αυξημένη λειτουργική αντίσταση Α CoA.

Το συνένζυμο Α είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία.

OMNITRAC MSD II

Όταν εμφανίζονται ανεπάρκεια ή έλλειψη της βιταμίνης Β, αυξάνονται τα επίπεδα του μεθυλμαλονικού οξέος. Η μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος μέσω της δοκιμασίας μέτρησης του μεθυλμαλονικού οξέος μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με μια υπάρχουσα έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, ειδικά εάν η ανεπάρκεια Β είναι ήπια ή μόλις αρχίζει.

Η δοκιμασία μέτρησης του μεθυλμαλονικού οξέος είναι πιο ευαίσθητη από τη δοκιμασία μέτρησης της βιταμίνης Β Η μέτρηση των επιπέδων του μεθυλμαλονικού οξέος παραγγέλλεται συχνά μαζί με τη μέτρηση της βιταμίνης Β ή για την αποσαφήνιση των διφορούμενων αποτελεσμάτων της μέτρησης της βιταμίνης Β Επίσης εκτελείται συχνά μαζί με τη μέτρηση των επιπέδων της ομοκυστείνης.

Βιοχημική και κυτταρική μελέτη της επίδρασης της EGRF-διαμεσολαβούμενης σηματοδότησης στη μορφολογία, τις λειτουργικές ιδιότητες και τη βλαστικότητα καρκινικών κυττάρων μαστού με διαφοροποιημένη έκφραση ERs Περίληψη Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού TNBC είναι ένας εξαιρετικά ετερογενής υπότυπος καρκίνου του μαστού, που παρουσιάζει έλλειψη του οιστρογονοϋποδοχέα α ERατου υποδοχέα προγεστερόνης PR και του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 HER2. Ο TNBC αφορά περίπου μία στις πέντε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιθετική νεοπλασία που προάγει την ανάπτυξη όγκων αυξημένου βαθμού κακοήθειας με υψηλό μεταστατικό δυναμικό.

Η ομοκυστεΐνη είναι ένα σημαντική χημική ένωση, η οποία βρίσκεται σε πολύ μικρές ποσότητες στο σώμα. Ο μεταβολισμός της ομοκυστεΐνης γίνεται με τη συμμετοχή της βιταμίνης Β Συνεπώς όταν οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης Β12 είναι χαμηλές προκαλείται αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης [3]. Η συγκέντρωση της ολικής ομοκυστείνης στον ορό και το πλάσμα είναι ανεβασμένη στην έλλειψη φολικού και βιταμίνης Β12, ενώ του μεθυλμαλονικού οξέος στον ορό, το πλάσμα ή τα ούρα είναι ειδικός βιοδείκτης της λειτουργίας της βιταμίνης Β12[3].

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β-6 πυριδοξίνη και Αυξημένη λειτουργική αντίσταση φυλλικό οξύ ή φολικό οξύ οδηγούν επίσης σε αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης [4].

αυξημένη λειτουργική αντίσταση

Τι είναι το μεθυλμαλονικό οξύ; Το μεθυλμαλονικό οξύ MMA παράγεται συνήθως σε πολύ μικρές ποσότητες όταν πέπτονται πρωτεΐνες και λίπη. Χρησιμεύει ως μια ενδιάμεση ένωση που πρέπει να διασπασθεί περαιτέρω σε ηλεκτρικό succinate από τη βιταμίνη Β Όταν υπάρχει έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, τα επίπεδα ΜΜΑ αυξάνονται τόσο στο αίμα όσο και στα ούρα. Η μέτρηση των επιπέδων του ΜΜΑ στα ούρα διαβητικών ατόμων είναι ένας ευαίσθητος βιοδείκτης ανίχνευσης μιας πρώιμης πολυνευροπάθειας [5].

Πότε παραγγέλλει γιατρός τη μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος; Επειδή, όταν η βιταμίνη Β12 βρίσκεται σε ανεπάρκεια ή έλλειψη αυξάνουν αυξημένη λειτουργική αντίσταση συγκεντρώσεις του ΜΜΑ στο αίμα, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 Δεδομένου ότι το MMA συσσωρεύεται λόγω ανεπαρκών επιπέδων βιταμίνης Β12, χρησιμοποιείται ως λειτουργικός δείκτης της κατάστασης βιταμίνης Β12 [6].

Τα επίπεδα μεθυλμαλονικού οξέος αυξάνονται στα αρχικά στάδια μιας έλλειψης ή ανεπάρκειας βιταμίνης Β12, όταν τα επίπεδα βιταμίνης Β12 μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκονται στο φυσιολογικό εύρος. Πότε πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα του ΜΜΑ; Τα επίπεδα του μεθυλμαλονικού οξέος αυξημένη λειτουργική αντίσταση ορό του αίματος είναι ανεβασμένα όταν υπάρχει έλλειψη βιταμίνης Β12, Η μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος στον ορό του αίματος δεν περιλαμβανόταν μέχρι τώρα στις εξετάσεις ρουτίνας ελέγχου της κατάστασης της υγείας.

  1. Vittoria Mezcal Graphene Ελαστικό Χαλικιού, Μαύρο | Bikeinn
  2. Δίαιτα άμεσης απώλειας βάρους
  3. One moment, please
  4. Πώς μπορεί ένας Διαβητικός να χάσει βάρος; Τελικά η ινσουλίνη παχαίνει;
  5. Visit the international website Ανακαλύψτε τη νέα γενιά τροποποιητών ιξώδους που θα επηρεάσουν τη δουλειά σας!
  6. Αποτελεσματικά φάρμακα για γρήγορη απώλεια βάρους
  7. Ίσως όσοι πίνουν μπύρα χάσουν βάρος
  8. Άνω των 40 ετών πρέπει να χάσουν βάρος

Συνήθως μετρώνται τα επίπεδα του ΜΜΑ για την παρακολούθηση ατόμων με φυσιολογικά επίπεδα Β12, αλλά αναφέρουν συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης Β Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το ΜΜΑ για τον έλεγχο της αποτελεσματικής δράσης ενός συμπληρώματος της βιταμίνης Β Άλλοτε πάλι ή εξέταση του ΜΜΑ διενεργείται ταυτόχρονα με την εξέταση της ομοκυστεΐνης.

Αυτό γίνεται διότι, για το μεταβολισμό τόσο της ομοκυστεΐνης όσο και του ΜΜΑ απαιτείται η παρουσία της βιταμίνης Β Έχοντας υψηλό ΜΜΑ, υψηλή ομοκυστεΐνη και ελαφρώς χαμηλή βιταμίνη Β12 αυτό μπορεί να σημαίνει μια πρώιμη ή ήπια έλλειψη Β Εκτός από το αίμα, το MMA μπορεί επίσης να μετρηθεί στα ούρα.

Τα νεογέννητα συχνά ελέγχονται για υψηλά επίπεδα ΜΜΑ, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση μιας σπάνιας μεταβολικής διαταραχής που ονομάζεται μεθυλμαλονική οξυναιμία. Η μεθυλμαλονική οξυναιμία είναι θανατηφόρα σοβαρή ετερογενής διαταραχή του μεταβολισμού του μεθυλμαλονικού και της κοβαλαμίνης, πτωχής πρόγνωσης [8].

Τα άτομα που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο να έχουν ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης Β12, και στα οποία πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα αυξημένη λειτουργική αντίσταση μεθυλμαλονικού οξέος είναι τα εξής: Οι μερικώς και ολικώς φυτοφάγοι [9] Τα άτομα αυτά πρέπει να μετρούν συχνά τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 για να προλαβαίνουν την εγκατάσταση της έλλειψής της. Πρέπει οπωσδήποτε να μετρούν τα επίπεδα της βιταμίνης Β12, τηςομοκυστείνης, της ολοτρανσκοβαλαμίνης ΙΙ και του μεθυλμαλονικού οξέος.

Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες [9, 10]. Αλκοολικά άτομα [11].

Πλακάκι Utiel 33,3x33,3cm

Παχύσαρκα άτομα. Τοχαμηλό επίπεδο βιταμίνης Β12 συσχετίστηκε με την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος, αλλά όχι με την αντίσταση στην ινσουλίνη, το μεταβολικό σύνδρομο και το φύλο. Η βιταμίνη Β12 συσχετίστηκε αρνητικά μόνο με τον δείκτη μάζας σώματος. Άτομα με διαταραχές της λειτουργίας του εντέρου, που μειώνουν την απορρόφηση της βιταμίνης Β Μία από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές στα ηλικιωμένα άτομα είναι η συχνή ανάπτυξη ατροφικής γαστρίτιδας και η αδυναμία έκκρισης του γαστρικού οξέος.

Αυτή η διαδικασία επηρεάζει περίπου το ένα τρίτο των ηλικιωμένων ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε ότι οφείλεται σε μόλυνση από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού H. Pylori στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η έλλειψη γαστρικού οξέος στην ατροφική γαστρίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη μικροβίων του εντέρου και επηρεάζει την απορρόφηση μιας ποικιλίας μικροθρεπτικών συστατικών, όπως ο σίδηρος, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, βιταμίνη Κ και βιταμίνη Β Ηλικιωμένα άτομα, διότι περιορίζεται η αποτελεσματική απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών με την πάροδο της ηλικίας τα ηλικιωμένα άτομα.

Αν και τα ηλικιωμένα άτομα με χαμηλή κατάσταση βιταμίνης Β12 συχνά δεν διαθέτουν αυξημένη λειτουργική αντίσταση κλασικά σημεία και συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης Β12, π.

Άτομα που παίρνουν συστηματικά μετφορμίνη Glucophageόπως π. Τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό συσχετίστηκαν αρνητικά με τα επίπεδα της βιταμίνης Β12, υποδηλώνοντας ότι η έλλειψη Β12, λόγω της χρήσης μετφορμίνης μπορεί να συμβεί σε επίπεδο ιστού λειτουργική έλλειψη βιταμίνης Β12 [16].

Άτομα που παίρνουν συστηματικά γαστροπροστατευτικά φάρμακα, όπως κάποια πραζόλη ή αναστολέα της αντλίας πρωτονίων PPI [παντοπραζόλη Controlocραμπεπραζόλη Parietομεπραζόλη Losec εσομεπραζόλη Nexium ή κάποιο ανταγωνιστή των Η2 ισταμινικών υποδοχέων, όπως η σιμετιδίνη Tagametη φαμοτιδίνη Peptan [17].

Αυξημένη λειτουργική αντίσταση φυσιολογικές τιμές ποικίλουν από εργαστήριο σε εργαστήριο. Το όριο που δείχνει την ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 δεν έχει συμφωνηθεί παγκοσμίως, ομόφωνα. Τα επίπεδα του ΜΜΑ στο αίμα μπορεί να αυξηθούν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ειδικά στο τρίτο τρίμηνο [21].

Τα επίπεδα ΜΜΑ αυξημένη λειτουργική αντίσταση αίμα τείνουν επίσης να αυξάνονται μετά το 40ό έτος, λόγω μειωμένης νεφρικής λειτουργίας επηρεάζει την αποκάκρυνση του ΜΜΑ και την κακή απορρόφηση της βιταμίνης Β12 [22]. Το κανονικό εύρος ποικίλει κάπως μεταξύ των εργαστηρίων. Σύγκριση της μέτρησης του ΜΜΑ με τη μέτρηση των επιπέδων της Β12 Τα υπέρ της μέτρησης του ΜΜΑ Στο ερώτημα αν είναι καλύτερα να μετρώνται τα επίπεδα του ΜΜΑ, αντί των επιπέδων της βιταμίνης Β12, η απάντηση είναι: Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα άτομα με χαμηλά φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης Β12 στο αίμα μπορούν να παρουσιάσουν σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 στους ιστούς του σώματος, η οποία μπορεί να ανακαλυφθεί μετρώντας τα επίπεδα του MMA [22].

Τι ανακοινώθηκε στην πρεμιέρα του συνεδρίου της Apple (βίντεο)

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι ήπιες ελλείψεις βιταμίνης Β12 δεν χρειάζεται απαραιτήτως να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά, καθώς σπάνια εξελίσσονται και γίνονται πιο σοβαρές. Επιπλέον, το MMA μπορεί να δείξει μόνο ανεπάρκεια Β12, αλλά δεν αντικατοπτρίζει ούτε τη σοβαρότητα ούτε την εξέλιξη της ανεπάρκειας. Για παράδειγμα, με μια μελέτη παρακολουθήθηκαν ηλικιωμένα άτομα που είχαν αυξημένο το ΜΜΑ αλλά δεν θεραπεύτηκαν με βιταμίνη Β Αρχικά, οι υψηλές τιμές ΜΜΑ δεν προδικάζουν περαιτέρω αύξηση της σοβαρότητας ή των συμπτωμάτων ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 ακόμη και 1 - 4 χρόνια αργότερα [23].

Η μέτρηση του MMA στον ορό του αίματος είναι μια ευαίσθητη εξέταση και τα περισσότερα άτομα με υψηλό το ΜΜΑ έχουν έλλειψη βιταμίνης Β12 [24] Ωστόσο, η μέτρηση του ΜΜΑ δεν είναι μια ειδική εξέτασδη, διότι μπορεί να ανιχνευτούν υψηλές τιμές του ΜΜΑ εξ αιτίας και άλλων αιτίων, εκτός της έλλειψης βιταμίνης Β Στην πραγματικότητα, πολλοί ηλικιωμένοι έχουν αυξημένο MMA που ΔΕΝ συσχετίζεται με χαμηλά επίπεδα Β12, γι ' αυτό η δοκιμή δεν συνιστάται σε ηλικιωμένους [25].

Συμπέρασμα Μια μέτρηση του MMA μπορεί να είναι χρήσιμη εκτός από τη μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης Β Αιτίες αύξηση του μεθυλμαλονικού οξέος Έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης Β Συχνότερα οφείλεται σε κακή διατροφή, δυσαπορρόφηση της, λήψη φαρμάκων αυξημένη λειτουργική αντίσταση εμποδίζουν την απορρόφηση της βιταμίνης Β12 π.

Wolfoil Corporation

Κακή λειτουργία των νεφρών. Οι νεφροί που δεν λειτουργούν σωστά δεν μπορούν να φιλτράρουν το MMA στα ούρα, προκαλώντας τη συσσώρευση του στο αίμα [22]. Βακτηριακή υπερανάπτυξη του λεπτού εντέρου [27] στο σύνδρομο βραχέος εντέρου [28]. Κοινές αβλαβείς γενετικές μεταλλάξεις [20].

αυξημένη λειτουργική αντίσταση

Γενετικές διαταραχές [22]. Αν βρεθούν αυξημένες τιμές του ΜΜΑ πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο θεράπων ιατρός.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 2020 11 02 17 45 00

Το αυξημένο ΜΜΑ αποτελεί παραγοντα κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Το MMA παρεμβαίνει στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια και μπορεί να βλάψει το νευρικό σύστημα και τους νεφρούς [22]. Απώλεια ακοής 93 άτομα [30]. Πρώιμη νευρική βλάβη στον διαβήτη. Το μεθυλομαλονικό οξύ στα ούρα συσχετίζεται με τα επίπεδα βιταμίνης Β12 στον ορό σε άτομα με διαβήτη και είναι ένας ευαίσθητος δείκτης πρώιμης πολυνευροπάθειας [31].

Αυξημένος νευροπαθητικός πόνος στη νόσο του Αυξημένη λειτουργική αντίσταση 58 άτομα.

Τι λένε οι ειδικοί: Πώς μπορεί ένας Διαβητικός να χάσει βάρος; Τελικά η ινσουλίνη παχαίνει;

Τα αυξημένα επίπεδα του ΜΜΑ στον ορό έχουν σχετιστεί θετικά με τη σοβαρότητα του νευροπαθητικού πόνου και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρήσιμος δείκτης στην εκτίμηση της περιφερικής νευροπάθειας στη νόσο του Πάρκινσον [32]. Πως μπορεί να μειωθεί το ΜΜΑ; Εάν υπάρχουν υψηλά επίπεδα ΜΜΑ αλλά φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης Β12, ο θεράπων ιατρός αποφασίζει και θα προτείνει τη δέουσα αγωγή. Εάν επιβεβαιωθεί η έλλειψη ή η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 συνιστάται η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε Β12, ή η συμπληρωματική λήψη βιταμίνης Β12, προτιμώντας το συνδυασμό μεθυλκοβαλαμίνης και αδενοσυλκοβαλαμίνης [Dr Gkelis Vitamin B12 drops] που λαμβάνονται υπογλωσσίως σε δόση σταγόνων, καταργώντας έτσι τις επώδυνες ενδομυικές ενέσεις απλής βιταμίνης Β12 κοβαλαμίνης.

Οδηγείτε µε τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση, ανάλογα με την κυκλοφορία και το δρόμο στον οποίο κινείστε - όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές, η κατανάλωση καυσίμου είναι μικρότερη. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη σχέσης ταχύτητας. Αποφύγετε τις απότομες επιταχύνσεις και τα δυνατά φρεναρίσματα.

Βασικά εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: Κατανάλωση περισσοτέρων τροφίμων πλούσιων σε βιταμίνη Β12 ζωικής προέλευσης, όπως κόκκινο αυξημένη λειτουργική αντίσταση, ψάρι, πουλερικά, γιαούρτι και γάλα.

Η βιταμίνη Β12 που βρίσκεται στα αυγά απορροφάται ελάχιστα, καθιστώντας τα αυγά μια λιγότερο ιδανική πηγή βιταμίνης Β12 [33]. Υπενθυμίζεται ότι, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 προκαλείται συχνά από ένα αυξημένη λειτουργική αντίσταση πρόβλημα υγείας, οπότε απλές απλές διατροφικές αλλαγές είναι απίθανο να βοηθήσουν. Γιαυτό επιδιώκεται η διάγνωση της υποκείμενης έλλειοψης βιταμίνης Β12 σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

Διακοπή ή ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης οινοπνευματωδών, διότι το οινόπνευμα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 [34]. Διακοπή του καπνίσματος. Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, που λαμβάνουν χρονίως μετφορμίνη και καπνίζουν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν έλλειψη βιταμίνης Β Οι καπνιστές έχουν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης και πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12, υποδηλώνοντας ανεπάρκεια βιταμίνης Β Οι ερευνητές έχουν υποθέσει ότι οι τοξικές ουσίες που είναι εγγενείς στα τσιγάρα απενεργοποιούν τη βιταμίνη Β Αυξημένη λειτουργική αντίσταση μεθυλμαλονικό οξύ Το χαμηλό MMA δεν έχει γνωστές επιπτώσεις στην υγεία.

Βιβλιογραφική Τεκμήριωση 1.