Χιμάνι και πλάκα


Μια επισκόπηση των προμηθευτών από καθαρή πλάκα αλουμινίου - Feb 24, - Μια επισκόπηση των προμηθευτών από καθαρή πλάκα αλουμινίου Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται συνήθως για τις σειρές καθαρών αλουμινένιων πλακών είναικαι Μεταξύ όλων των σειρών αλουμινίου από προμηθευτές καθαρών πλακών αλουμινίου, η σειρά καθαρού αλουμινίου ανήκει στη σειρά με το μεγαλύτερο περιεχόμενο αλουμινίου.

χιμάνι και πλάκα

Επειδή δεν περιέχει άλλα τεχνικά στοιχεία, η διαδικασία παραγωγής είναι σχετικά απλή και η τιμή είναι σχετικά φθηνή. Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη σειρά σε συμβατικές βιομηχανίες.

χιμάνι και πλάκα

Τα περισσότερα από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι οι σειρές και Η καθαρή σειρά αλουμινίου βασίζεται στους δύο τελευταίους αραβικούς αριθμούς για τον προσδιορισμό της ελάχιστης περιεκτικότητας σε αλουμίνιο αυτής της σειράς. Για παράδειγμα, οι δύο τελευταίοι αραβικοί αριθμοί χιμάνι και πλάκα σειράς είναι Πιστοποιημένα προϊόντα. Για τον ίδιο λόγο, η περιεκτικότητα σε αλουμίνιο άλλων σειρών καθαρού αλουμινίου υπολογίζεται επίσης σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο υπολογισμού.

χιμάνι και πλάκα