Εξασθενημένος με τη ρίνα,


Μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια ερώτηση

Χορός στις «καλοκαιρινές κοινότητες» του Ζαγορίου τον πρώιμο 21ο αιώνα Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση των χορευτικών πρακτικών που επιτελούνται από τους κατοίκους του Ζαγοριού σήμερα και, μέσα από αυτήν, επιδιώκει να συμβάλλει στην κατανόηση ευρύτερων μετασχηματισμών της ζαγορίσιας κοινωνίας.

Αντλεί από σύντομη εθνογραφική έρευνα 1που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή το και είχε σαν αντικείμενο τον μουσικό και χορευτικό πολιτισμό. Δεδομένης της παραπάνω συνθήκης, στο εισαγωγικό μέρος αυτού του κειμένου δεν επιχειρείται διεξοδική παρουσίαση του κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου που καθόρισε τη ζωή στο Ζαγόρι αλλά αναφέρονται, συνοπτικά και επιλεκτικά, ορισμένα στοιχεία ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου που κρίνονται απαραίτητα για την κατανόηση των σημερινών συνθηκών.

εξασθενημένος με τη ρίνα

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων, στην πλειονότητα ελληνόφωνοι Κουτσόβλαχοι, 3 βιοπορίζονταν από την κτηνοτροφία, το δάσος, τις μικρές οικιακές καλλιέργειες και, όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, το διαμετακομιστικό εμπόριο. Άνοιξαν δραστικά τους ορίζοντές τους και ανέπτυξαν στενές σχέσεις με μια σειρά από ισχυρά οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα της Δύσης και της Ανατολής. Έτσι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερη οικονομική, πολιτισμική και πνευματική άνθιση καθώς και για μια ιδιότυπη διαδικασία αστικοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Όταν, λοιπόν, ο σημερινός εξωτερικός επισκέπτης αρχίζει να γνωρίζει καλύτερα το Ζαγόρι, εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι, επί Οθωμανικής κυριαρχίας, δημιουργήθηκε στον συγκεκριμένο τόπο ένας τόσο παραγωγικός θύλακας ζωής που άπλωσε τη δράση του πολύ πέρα από τα στενά σύνορα της Ηπείρου και οικοδόμησε έναν ιδιαίτερο πολιτισμό που συνδύασε γόνιμα το αγροτικό στοιχείο με το αστικό και το κοσμοπολίτικο.

Εξαιτίας του ορεινού της χαρακτήρα, η περιοχή είχε πολύ περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες.

  • - Пусть директор разбирается. - Интуиция? - с вызовом проговорил .
  • В биологической анархии на планете было нечто недоброе, враждебное тому порядку и правильности, колония в Новом Эдеме осталась без средств передвижения.
  • Ενέσεις στην κοιλιά για να λιώσει το λίπος
  • Πώς μπορώ να κάψω γρήγορα το λίπος της κοιλιάς

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το άχθος του κεφαλικού φόρου που επέβαλε η Οθωμανική διοίκηση στους κατοίκους των συγκεκριμένων χωριών μετά την κατάργηση του «βοϊνίκου», 4 φαίνεται ότι τροφοδότησε την εξωστρέφεια των Ζαγορισίων 5 και, πιο συγκεκριμένα, την αναζήτηση εισοδημάτων σε τόπους μακρινούς. Έτσι, οι Ζαγορίσιοι προσανατολίστηκαν έντονα προς τη μετοικεσία. Μέσα από την ανάληψη εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κωνσταντινούπολη, τη Βλαχία, την Κεντρική Ευρώπη, τη Βενετία, σε αρκετές πόλεις της Μικράς Ασίας, τη Νότια Αφρική, το Σουδάν και, τέλος, την Αίγυπτο, 6 ήρθαν σε επαφή με το κίνημα του Διαφωτισμού, γνώρισαν καινούργια πρότυπα ζωής, και, συγχρόνως, απέκτησαν σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Καλλιεργώντας την επαφή με το Φανάρι, έδωσαν εξασθενημένος με τη ρίνα σημασία στα γράμματα. Παράλληλα, υιοθετώντας πρακτικές ευεργεσίας που είχαν ευρύτερη εφαρμογή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ίδρυσαν σχολεία, βιβλιοθήκες, εκκλησίες και μοναστήρια, βελτίωσαν και επέκτειναν το υφιστάμενο συγκοινωνιακό δίκτυο, χρηματοδότησαν την κατασκευή περισσότερων γεφυριών και, βέβαια, έχτισαν πολυτελείς κατοικίες για τις οικογένειές τους προκειμένου να ενισχύσουν το προσωπικό τους κύρος.

εξασθενημένος με τη ρίνα

Η μετοικεσία, ωστόσο, αφορούσε μόνο ένα μέρος του πληθυσμού του Ζαγοριού μια και δεν ανοίχτηκαν όλοι οι Ζαγορίσιοι στα ξένα αστικά κέντρα ούτε εγκατέλειψαν όλοι τον αγροτικό τρόπο ζωής. Επίσης, αφορούσε συγκεκριμένα τον ανδρικό πληθυσμό, ο οποίος είχε την ευθύνη της εργασίας στον δημόσιο χώρο και της εξασφάλισης των πόρων.

Τάση της θερμοκρασίας

Η δεύτερη συνθήκη είχε σα συνέπεια να απουσιάζουν οι άνδρες από το Ζαγόρι και τις οικογένειές τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, η ευθύνη για την καθημερινή επιβίωση βάραινε σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες.

Εκτίναξη για τις τιμές των ακτοπλοϊκών – Ανεβαίνουν και τα αεροπορικά - Ειδήσεις Βραδινό Δελτίο

Όπως εύστοχα υπογράμμισε μια πληροφορήτρια από τα Άνω Πεδινά, στο μέχρι σχετικά πρόσφατο παρελθόν «η Ζαγορίσια γυναίκα ήταν γυναίκα και άντρας μαζί. Φεγγαροπρόσωπη και Νταλιάνα» 7. Σε μεγάλο βαθμό, ο χορός ήταν γυναικεία υπόθεση στο Ζαγόρι.

Μετά την κορύφωση του πολέμου, άρχισαν οι διπλωματικές προσπάθειες | ΔΙΕΘΝΗ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Η εμπειρία της μετοικεσίας των ανδρών και τα βιώματα της μοναχικότητας, της αυτάρκειας, της αυτοσυγκράτησης αλλά και της συναισθηματικής αποστέρησης των γυναικών, που συνοδεύονταν από την ηγεμονία των γηραιότερων στο εσωτερικό του νοικοκυριού, αποτυπώνονταν στις πολιτισμικές πρακτικές μέσα από μια επίμονη και πολύσημη υπενθύμιση της «απουσίας».

Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι τα ίχνη αυτού του ιδιαίτερου πολιτισμού της περιοχής, τόσο με την έννοια της γόνιμης σύνθεσης του αγροτικού με το αστικό στοιχείο όσο εξασθενημένος με τη ρίνα με εκείνη της απουσίας των ανδρών και της έντονης σφραγίδας της γυναικείας παρουσίας, ανιχνεύονται και σήμερα στις μουσικές και χορευτικές πρακτικές του Ζαγοριού, παρόλο που περισσότερο από ένας αιώνας έχει κυλήσει από το τέλος της εποχής της ακμής της κοινωνίας του.

Κατά τη διάρκεια του 20ουαιώνα, πολλές τοπικές κοινωνίες στον Ελλαδικό χώρο, βίωσαν αντίστοιχους μετασχηματισμούς με όρους οικονομικούς, δημογραφικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς.

εξασθενημένος με τη ρίνα

Ωστόσο, όπως θα υποστηρίξω παρακάτω, οι σύγχρονες μουσικές και χορευτικές πρακτικές του Ζαγοριού παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές από πρακτικές άλλων αγροτικών περιοχών της χώρας.

Κορυφαίο σημείο διαφοροποίησης αποτελεί η συστηματική αναζήτηση της ατομικότητας κατά τη χορευτική επιτέλεση, η οποία συνδέεται με τον αυτοσχεδιασμό και την επιδίωξη της χορευτικής δεινότητας με όρους δεξιοτεχνίας.

Χορός στις «καλοκαιρινές κοινότητες» του Ζαγορίου τον πρώιμο 21ο αιώνα

Φέρει στοιχεία μεταγενέστερων αντιλήψεων που συνδέονται ξεκάθαρα με νεωτερικές και, πιο συγκεκριμένα, «έντεχνες» 8 μορφές χορού. Σε μεγάλο βαθμό, τα νεωτερικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον χορό του Ζαγοριού παραπέμπουν στην αστική διάσταση της ζαγορίσιας κοινωνίας και μας επιτρέπουν να μιλάμε για έναν «ιδιότυπο χορευτικό μικρόκοσμο» που συνδυάζει την «παραδοσιακότητα» με τον κοσμοπολιτισμό. Συγκεκριμένα, τη σημερινή λανθάνουσα, ωστόσο πολύ υπαρκτή, εθνοπολιτισμική ποικιλότητα, η οποία, σε μεγάλο βαθμό, αμφισβητεί και επανανοηματοδοτεί τον ίδιον τον όρο «Ζαγόρι».

Η κορύφωση του μεταναστευτικού ρεύματος σημειώθηκε βέβαια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, ειδικότερα, μετά τον Εμφύλιο. Την παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα και το σημερινό εθνογραφικό δίαιτα με λαχανικά, φρούτα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, τόσο, ντόπιων όσο και Σαρακατσάνων, οι τελευταίοι άρχισαν εξασθενημένος με τη ρίνα «μπαίνουν» στα χωριά στα τέλη της δεκαετίας του και με πολύ μεγαλύτερη ένταση τη δεκαετία του Μάλιστα, ακόμα και σήμερα, που οι Σαρακατσάνοι αποτελούν πλειοψηφία στο Ζαγόρι, δεν έχουν εγκατασταθεί σε χωριά, όπως η Αρίστη, στα οποία οι μόνιμοι κάτοικοι δεν απομακρύνθηκαν επαγγελματικά από την εκτεταμένη κτηνοτροφία και, επομένως, δεν υπήρξε διαθεσιμότητα βοσκοτόπων ούτε εξίσου εκτεταμένη ρήξη του κοινωνικού ιστού.

Η σημερινή εξασθενημένη δημογραφική πραγματικότητα του Ζαγοριού διαμορφώθηκε καθοριστικά μετά τα κύματα της μετανάστευσης των δεκαετιών του και, στη συνέχεια, του Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι, τότε πια, συμπεριλαμβάνονταν στον μόνιμο πληθυσμό και οι Σαρακατσάνοι, οι οποίοι, ήδη, από τοείχαν αρχίσει να πολιτογραφούνται σαν κάτοικοι των κοινοτήτων.

Ο καιρός τώρα σε κοντινές πόλεις

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι η εθνοπολιτισμική διαφορά έφερε και συνδηλώσεις ταξικές. Στοιχείο που, εξάλλου, τεκμηριώνεται και από την αρχιτεκτονική των κατοικιών αλλά και την χωροταξική οργάνωση των κοινοτήτων του Ζαγοριού.

Όπως επεσήμανε σειρά πληροφορητών, οι κατοικίες των Ζαγορισίων συνήθως περιβάλλονταν από ψηλό μαντρότοιχο, τον οβορό, ο οποίος, εκτός από μέτρο ασφάλειας, λειτουργούσε και σαν μέσο περιχαράκωσης της ιδιωτικής ζωής των οικονομικά ευπορότερων οικογενειών.

Επίσης, όπως ανέφεραν πληροφορητές απώλεια βάρους exfat τους Φραγκάδες, οι κοινότητες είχαν και ορισμένα εσωτερικά όρια που συνδέονταν με τον παράγοντα της εθνοτικής διαφοράς. Για παράδειγμα, οι Γύφτοι συνήθως κατοικούσαν σε ξεχωριστές γειτονιές που διαμορφώθηκαν στις παρυφές των κοινοτήτων. Οι κατοικίες τους ήταν «πιο ταπεινές» από αυτές των Ζαγορισίων.

Τέλος, το εθνογραφικό υλικό που αναφέρεται στα πανηγύρια, δείχνει ότι, μέχρι τη εξασθενημένος με τη ρίνα του αλλά και τουοι κανόνες της ιεραρχίας του πανηγυριού τοποθετούσαν τους Γύφτους στο τέλος του χορευτικού κύκλου παρόλο που ο ρόλος τους στη μουσική ήταν απόλυτα εξασθενημένος με τη ρίνα.

Όσον αφορά τους Σαρακατσάνους, πολλοί πληροφορητές επεσήμαναν ότι, κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους μέσα στις κοινότητες, δεν γίνονταν δεκτοί στον κύκλο του χορού. Ούτε και οι ίδιοι γνώριζαν καλά το τοπικό χορευτικό ιδίωμα. Έτσι, συνήθως, παρακολουθούσαν τα τοπικά πανηγύρια από απόσταση. Έτσι αποτυπώνεται αριθμητικά η ερήμωση των κοινοτήτων που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τον ξένο επισκέπτη. Σήμερα, το Ζαγόρι παρουσιάζει τη δεύτερη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα στη χώρα 3,78 μετά τον παραμεθόριο Δήμο Πρεσπών.

Увидев эту цифру, Бринкерхофф испытал настоящий шок. Ричард и Арчи вновь посовещались.

Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, στο Ζαγόρι έχει να γίνει γάμος περίπου εξήντα χρόνια. Αυτό έχει σα συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, η περιοχή να γνωρίζει σημαντικές πληθυσμιακές διακυμάνσεις στη διάρκεια του χρόνου.

Μετά την κορύφωση του πολέμου, άρχισαν οι διπλωματικές προσπάθειες Την ίδια στιγμή, απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας άρχισαν διερευνητικές επαφές με τους ηγέτες των δύο χωρών, σε μία προσπάθεια να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, συγκεντρώθηκαν χτες μεσημέρι στην Ασμάρα και απαίτησαν από τα Ηνωμένα Εθνη να καταδικάσουν την Αιθιοπία για την κλιμάκωση των επιθέσεών της από τις 12 του Μάη. Η χτεσινή διαδήλωση εκτιμάται πως προκάλεσε την κατά πολύ μαζικότερη συμμετοχή του κόσμου, σε αντίθεση με τις πολύ «διακριτικές» εκδηλώσεις που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο για την προ επτά χρόνων κήρυξη ανεξαρτησίας της Ερυθραίας από την Αιθιοπία Στο μεταξύ, και με δεδομένο το γεγονός πως τουλάχιστον τις τελευταίες δύο μέρες δεν υπήρξαν ειδήσεις για ανάφλεξη των σφοδρών μαχών, ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία ερμηνεύουν αυτή την εξέλιξη ως προσπάθεια των αιθιοπικών αρχών να οριστικοποιήσουν την παρουσία τους στις περιοχές της δυτικής Ερυθραίας, που κατέλαβαν μέσα στις τελευταίες λίγες μέρες, αιφνιδιάζοντας τους πάντες

Ο τουρισμός στο Ζαγόρι είναι σε μεγάλο βαθμό χειμερινός. Όμως, τα χωριά ζωντανεύουν πραγματικά μόνο κάθε καλοκαίρι.

Τότε δηλαδή, που σχετικά μεγάλος αριθμός ατόμων επιστρέφει από τα αστικά κέντρα στον τόπο καταγωγής για ολιγοήμερες διακοπές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η διαφορά του «κλίματος» ανάμεσα στο χειμερινό, πληθυσμιακά αποδυναμωμένο αλλά, συγχρόνως, περιοδικά ανανεωμένο από τον εσωτερικό τουρισμό, Ζαγόρι και το αντίστοιχο θερινό, που συγκεντρώνει κυρίως τον «δικό» του ξενιτεμένο πληθυσμό και, δευτερευόντως, έναν περιορισμένο αριθμό Ευρωπαίων επισκεπτών, που συνήθως στοχεύουν στην εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος και του αρχιτεκτονικού τοπίου.

Όπως θα υποστηρίξω στο παρόν κείμενο, η σημερινή κατάσταση στο Ζαγόρι, πέρα από το γεγονός ότι συνεχίζει να υπογραμμίζει και να τροφοδοτεί τη μακρόχρονη σημασία της «απουσίας», μας επιτρέπει να μιλάμε για ιδιότυπες «καλοκαιρινές κοινοτήτες», οι οποίες στηρίζονται σε μια φαντασιακή και νεωτερική πρόσληψη της συλλογικότητας.

Παρακολουθήσατε πρόσφατα

Η παρουσία μιας ακόμα σημαντικής πληθυσμιακής κατηγορίας στο Ζαγόρι, των ρουμανόφωνων Κουτσόβλαχων ή, κοινά, Βλάχων, συμπληρώνει τη δημογραφική εικόνα του Ζαγοριού.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 19 οι Βλάχοι εντοπίζονται στην περιοχή από τον 15οαιώνα με την ιδιότητα του νομάδα κτηνοτρόφου. Κατά τον 16οαιώνα, εγκαθίστανται σε κοινότητες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του Ζαγοριού. Εκεί τους συναντούμε και σήμερα. Πολιτισμικά, οι Βλάχοι του Ζαγοριού διατηρούν σχέσεις εξασθενημένος με τη ρίνα τους Βλάχους άλλων σημαντικών κέντρων του βλαχικού στοιχείου, όπως τα Γρεβενά και το Μέτσοβο.

Με την ευκαιρία της αναφοράς της συγκέντρωσης των Βλάχων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ας μου επιτραπεί να συμπληρώσω την εικόνα του Ζαγοριού επισημαίνοντας ότι χωρίζεται σε τρεις υπο-περιοχές, Ανατολικό, Κεντρικό και Δυτικό, οι οποίες, μέχρι τοαποτελούσαν και επίσημες διοικητικές υποδιαιρέσεις.

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν αρκετά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την πληθυσμιακή κατανομή των εθνοπολιτισμικών κατηγοριών.

Παράλληλα, βίωσαν διαφορετικές εμπειρίες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον Εμφύλιο, γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής φυσιογνωμίας τους.

Мы, люди, считаем. - Если вы вызовете службу безопасности, она умрет. Главная разница между элементами… разница между… нужно найти число… - Подождите! - сказала .

Όπως, πολύ γλαφυρά διατύπωσε την οριοθέτηση ένας πληροφορητής μας «Ανατολικό Ζαγόρι είναι ό,τι βρίσκεται πέρα από το Καπέσοβο». Η συγκεκριμένη δήλωση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η σαφής ηγεμονία του βλαχικού στοιχείου στο Ανατολικό Ζαγόρι, δεν βρίσκει τόσο ξεκάθαρη αντιστοιχία στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι Σαρακατσάνοι και οι Γύφτοι είναι διασκορπισμένοι στις περισσότερες κοινότητες του Ζαγοριού με εντονότερη, ωστόσο, παρουσία στα σημεία όπου δεν υπάρχουν Βλάχοι, δηλαδή, στο Κεντρικό και Δυτικό Ζαγόρι. Ενδεχομένως, η διάκριση αυτή να οφείλεται στο γεγονός ότι, στο παρελθόν, τόσο οι Βλάχοι όσο και οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι και, λεπτές ταμπλέτες, ανταγωνίζονταν για την εξασφάλιση νομών.

Μάλιστα, εκτός από τον μειωτικό όρο «σκηνίτης», που σήμερα εξασθενημένος με τη ρίνα δεν έχει έρεισμα, οι Ζαγορίσιοι χρησιμοποιούν ευρέως και τον όρο «βλάχος» για τον προσδιορισμό των Σαρακατσάνων.

Με άλλα λόγια, συμπυκνώνει όλα τα εθνοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα στην επαγγελματική ενασχόληση και παράλληλα υπογραμμίζει τα εσωτερικά όρια της ετερότητας ταξινομώντας τους Σαρακατσάνους σαν «ξένους» στην κοινωνία του Ζαγοριού. Παρά τον συσχετισμό των διαφορετικών πληθυσμιακών κατηγοριών με τις κιτσαπ αδυνατίσματος γεωγραφικές υποδιαιρέσεις του Ζαγοριού, σήμερα, οι περισσότερες κοινότητες της περιοχής είναι μικτές.

εξασθενημένος με τη ρίνα