Δίαιτα ρα


Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τηλεφωνικής παρέμβασης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με την συνήθη κατά πρόσωπο παρέμβαση Μεταπτυχιακή Εργασία Αναγνώσεις Πρωτότυπος Τίτλος: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τηλεφωνικής παρέμβασης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με την συνήθη κατά πρόσωπο παρέμβαση Συγγραφέας: Ζαχάρης, Παναγιώτης Περίληψη: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσει αν οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις παρέμβαση δίαιτα ρα ατομικών συναντήσεων και μέσω τηλεφώνου μπορούν να ενισχύσουν την συμμόρφωση ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην τήρηση Μεσογειακής δίαιτας.

δίαιτα ρα

Βασικός στόχος της μελέτης είναι επίσης να εξετάσει αν η τήρηση Μεσογειακής δίαιτας μπορεί να μειώσει σημεία και συμπτώματα της ΡΑ. Η παραπάνω υπόθεση δίαιτα ρα αφενός σε μελέτες ασθενών- μαρτύρων που έχουν δείξει πως υψηλή κατανάλωση τροφίμων που κατέχουν κεντρική θέση στην Μεσογειακή δίαιτα δίαιτα ρα, ψάρια, βρασμένα λαχανικάσχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εκδήλωσης ΡΑ και αφετέρου σε μελέτες επιπολασμού στις οποίες καταγράφεται χαμηλότερος επιπολασμός της νόσου στις Μεσογειακές χώρες, γεγονός που έχει αποδοθεί μεταξύ άλλων και σε διατροφικούς παράγοντες.

Στο τέλος της μελέτης οι παρεμβάσεις ενίσχυσαν την συμμόρφωση στην τήρηση της Μεσογειακής δίαιτας: τόσο οι εθελοντές της ομάδας ατομικών συναντήσεων, όσο και αυτοί της ομάδας τηλεφώνου αύξησαν την επίδοση score στον Μεσογειακό δείκτη διατροφής και τροποποίησαν την πρόσληψη τροφίμων ή ομάδων τροφίμων σύμφωνα με τους στόχους της παρέμβασης. Η μελέτη δεν έδειξε την αποτελεσματικότητα της Μεσογειακής δίαιτας στα σημεία και συμπτώματα της ΡΑ, ούτε την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς των πειραματικών ομάδωv Ημερομηνία κατάθεσης:.

δίαιτα ρα